česky | english
 

Vzorkovací metody

Tato část portálu se blíže věnuje vzorkovacím metodám používaným v síti MONET a instruktážním videům. Metody lze rozdělit do dvou skupin - na pasivní vzorkování a aktivní vzorkování, které jsou pak detailněji popsány jednotlivě.

K výhodám technik pasivního vzorkování patří zejména nízká cena vzorkovacího zařízení, nízké provozní náklady (není nutná přítomnost obsluhy a zdroje elektrické energie), nehlučnost a malé nároky na instalaci a technickou údržbu. Přitom tyto techniky poskytují informace o dlouhodobé průměrné úrovni kontaminace ovzduší a mezi základní vlastnosti těchto vzorkovačů patří i nízká citlivost na náhodné extrémní změny v koncentraci.

V případě zájmu o využití vzorkovačů, které využívá Centrum RECETOX, se laskavě obracejte na RNDr. Petru Přibylovou, Ph.D., technické dotazy k metodice vzorkování a dopravu či dodávku materiálu směřujte na RNDr. Romana Prokeše, Ph.D. anebo RNDr. Pavla Čupra, Ph.D. a v případě zájmu o novou spolupráci, návrh monitorovacích sítí či informační materiály je konaktní osobou Ing. Kateřina Šebková, Ph.D. Další podrobnosti najdete v části Kontakt.