česky | english
 

MONET Evropa

Síť MONET Evropa vznikla při druhém rozšíření sítě MONET za hranice České republiky. První rozšíření se uskutečnilo v roce 2006 do států střední a východní Evropy (výsledná síť MONET CEE). Druhé rozšíření v roce 2009 přidalo k monitorovací síti MONET CEE i země západní Evropy a výsledná síť je známa pod názvem MONET Evropa. V současné době v ní probíhá vzorkování ovzduší (od počátku), vody (na vybraných lokalitách od roku 2012) a půdy (při založení lokality) ve 31 zemích (Bělorusko, Bulharsko, ČR, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Ruská Federace, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie). V jednotlivých zemích jsou v síti až tři vzorkovací stanice; více stanic mají: Bělorusko, ČR, Francie, Litva, Norsko, Rusko, Švédsko a Ukrajina.

Síť MONET Evropa odebírá vzorky volného ovzduší pasivním vzorkováním (od roku 2003 nebo 2006) a aktivním vzorkováním (od roku 1998, respektive 2011). Vzorky ovzduší pasivním vzorkováním se do roku 2010 včetně odebíraly v intervalu 28 dní, od roku 2011 probíhá odběr v intervalu 84 dní. Zároveň probíhá odběr půdy (jednorázově při založení lokality). Odběry vzorků povrchových vod byly v síti zahájeny v roce 2013.

Na odebraných vzorcích ovzduší se stanovují hladiny chlorovaných pesticidů (OCPs), polychlorovaných bifenylů (PCB) a polyaromatických uhlovodíků (PAHs). Spektrum látek stanovovaných ve vodách a v půdě je širší.

Nejstarší činnou vzorkovací stanicí sítě MONET Evropa je observatoř Českého hydrometeorologického ústavu v Košeticích, která se pro pasivní vzorkování kontinuálně používá od roku 2003 a pro vzorkování toxických látek v ovzduší od roku 1988. Do sítě MONET Evropa patří i tři stanice z národní sítě České republiky MONET CZ.

Podrobnější informace o jednotlivých vzorkovacích místech lze získat po výběru z označených bodů v mapě. Karta zvolené lokality se zobrazí v novém okně. Z karty lokality lze přímo přejít na data získaná z této lokality, která jsou k dispozici na portálu www.genasis.cz.

Síť MONET Evropa provozuje Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) s podporou projektů CETOCOEN a Národní infrastruktury pro výzkum toxických látek (LM2011028).

Kontaktní osoby pro síť MONET Evropa:
RNDr. Petra Přibylová, Ph.D. a Ing. Kateřina Šebková, Ph.D. - více viz Kontakt