česky | english
 

MONET v Asii

V Asii se aktivity MONET dělí do dvou skupin: síť MONET Evropa a pilotní studie menšího rozsahu.

Středoasijské státy Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie jsou totiž podle geopolitického dělení světa v rámci OSN součástí regionu střední a východní Evropa, a proto jsou zařazeny do sítě MONET Evropa. Státy středního Kavkazu - Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán jsou sice geopoliticky i geograficky součástí regionu Asie, ale z historických a jazykových důvodů často spolupracují se zeměmi střední a východní Evropy.

V rámci sítě MONET CEE (2008) později zařazené do sítě MONET Evropa (2009-2010) probíhalo vzorkování ve státech Arménie (2008-2010, 7 lokalit), Kazachstán (2008-2009, 8 lokalit) a Kyrgyzstán (2008, 5 lokalit), kdy se společně s odběry půdy vzorkovalo ovzduší pasivními vzorkovači. V odebraných vzorcích se stanovoval obsah chlorovaných pesticidů (OCPs), polychlorovaných bifenylů (PCB) a polyaromatických uhlovodíků (PAHs).

Dále byly v rámci pilotních studií sledujících rozdílné klimatické podmínky krátkodobě provozovány malé národní sítě na Fidži (2006-2007, 3 lokality) a v Ománu (2005,17 lokalit).

Na Fidži se společně s odběry půdy sledovala kontaminace ovzduší pasivním vzorkováním k analýze hladin chlorovaných pesticidů (OCPs), polychlorovaných bifenylů (PCB) a polyaromatických uhlovodíků (PAHs).

V Ománu probíhaly odběry ovzduší pomocí aktivních i pasivních vzorkovačů, odběr prachu ve venkovním i vnitřním prostředí a vzorkování půdy. Ve vzorcích se sledovaly hladiny polychlorovaných bifenylů (PCB) a chlorovaných pesticidů (OCPs).

Podrobnější informace o jednotlivých vzorkovacích místech lze získat po výběru z označených bodů v mapě. Karta zvolené lokality se zobrazí v novém okně. Z karty lokality lze přímo přejít na data z této lokality, která jsou k dispozici na portálu www.genasis.cz.

Kontaktní osoby pro aktivity v Asii: RNDr. Petra Přibylová, Ph.D. a Ing. Kateřina Šebková, Ph.D. (více v Kontakt)