česky | english
 

Lokality

Síť MONET zahrnuje více než 450 vzorkovacích míst (lokalit), ale některá vzorkovací místa již nejsou aktivní (šedě zobrazené body v mapě níže). Aktivní lokality jsou na mapě zelené.

Každé vzorkovací místo zařazené v MONET má na tomto portálu svou podrobnou kartu, která poskytuje jeho přesné umístění (mapa), nadmořskou výšku, GPS souřadnice a fotografie a doplňuje tak popis měřicího místa. Karta lokality dále obsahuje rok založení lokality, přehled použitých odběrových technik a vzorkovaných matric. Z karty lze pomocí tlačítka přímo přejít na data získaná z této lokality, která jsou k dispozici na portálu www.genasis.cz.

Podrobnější informace o jednotlivých vzorkovacích místech lze získat po výběru označeného bodu v mapě anebo zvolením státu ze seznamu. Při kliknutí na bod v mapě se zobrazí název měřicího místa. Po kliku na název se karta zvolené lokality se zobrazí v novém okně.